Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument

 In het Profiel las u misschien al de oproep van de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg voor vrijwilligers voor de Open Monumentendag op 12 september 2021. Wie zin heeft om als vrijwilliger te helpen die dag, kan mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
 
In het Profiel sloop helaas een foutje in het opgegeven mailadres: daar werd "monument" in plaats van "monumenten" vermeld.

Beste GVSALM-leden,

Door alle coronaperikelen zien we ons genoodzaakt om de afspraken i.v.m. onze activiteiten
enigszins bij te sturen. Vanaf heden zullen we vragen om je in te schrijven via mail naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor elke rondleiding, themawandeling enz. ... Dit gebeurde tot voor kort enkel
voor de reizen, maar wordt nu uitgebreid.

We beperken de groepen tot maximum 50 personen en zorgen ervoor dat alles op een veilige en
aangename manier kan verlopen. Alle wandelingen gebeuren met een rondleidingsysteem (met
individuele oortjes) waardoor de nodige afstand tussen de verschillende toehoorders kan bewaard
blijven.

De GVSALM draagt privacy hoog in het vaandel en zorgt er altijd voor dat uw persoonlijke gegevens
worden beschermd. In navolging van de Europese Algemene Verordening voor
Gegevensbescherming (GDPR verordening 2016/679, in voege vanaf 25.05.2018) hanteren en
vrijwaren we uw persoonsgegevens op een correcte en transparante manier.

Gent heeft heel wat architecturale waardevolle winkelvitrines. De Dienst Monumentenzorg en Architectuur van de stad Gent beschrijft in een nieuw boek ‘Verleidelijke Vitrines’ de evolutie van het winkelen en de weerslag ervan op de architectuur. Dit referentiewerk voor Gent schetst de historische evolutie van de winkelvitrines met erfgoedwaarde en illustreert dit aan de hand van bestaande voorbeelden. Tijdens Open Monumentendag op zondag 11 september 2016 staan winkelvitrines ook centraal tijdens een tentoonstelling en vinden er twee gegidste wandel- en fietstochten plaats.

Cover VerleidelijkeVitrines

Lees meer...

Deze prijs uitgereikt door de Maatschappij voor Geschiedenis en
Oudheidkunde te Gent (MGOG) bekroont een masterscriptie met betrekking tot
de geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis van de stad Gent.
 
Enkel studenten afgestudeerd in het academiejaar voorafgaand aan de oproep
kunnen deelnemen, met name 2021-2022. Er is geen beperking inzake de
nationaliteit van de auteurs. Het manuscript dient evenwel in één van de volgende
talen te worden aangeboden: Nederlands, Frans, Engels of Duits.
 
De laureaat krijgt niet alleen een prijs maar ook de mogelijkheid om het bekroonde
werk als monografie of als artikel te publiceren in de Verhandelingen/Handelingen
van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent.
 
De prijs bedraagt 500 EUR en wordt uitgereikt op de jaarlijkse Dag van het Gentse
Historische Onderzoek in het STAM. De jury behoudt zich het recht voor om de
prijs niet toe te kennen.
De uiterste indiendatum is 19 september 2022.
 
Eén exemplaar van de masterscriptie, aangevuld met een kort CV, wordt bezorgd
aan prof.dr. Anne-Laure Van Bruaene, Vakgroep Geschiedenis, Universiteit Gent,
Sint-Pietersnieuwstraat 35, 9000 Gent. Een PDF wordt verzonden naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Lees meer...