Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument

Alle leden van de GVSALM worden uitgenodigd om hun stem uit te brengen op vrijdag 11.12.2015 om 19u!

In navolging van wat in sommige steden en gemeenten reeds jaren gebeurt, wil de GVSALM in de komende twee maanden de verkiezing van de Gentse monumentenprijs organiseren. Het doel van de prijs is veelledig. De aandacht van de Gentenaar trekken op waardevolle recente restauraties, renovaties, herbestemmingen, combinatie van nieuwbouw en historische architectuur, herinrichting van openbaar domein, zoals pleinen, parken en tuinen. Op die manier de bewustwording van de waarde van die gebouwen en sites vergroten bij de bevolking. Anderzijds eigenaars belonen en in de bloemetjes zetten voor de gedreven en volgehouden inspanningen.

De GVSALM wil dus vanaf het najaar van 2015 de tweejaarlijkse Gentse monumentenprijs organiseren. Een vakjury bepaalt de winnaar uit de categorie particuliere eigendommen / realisaties aan wie een prijs van 1000 euro wordt uitgereikt. Daarnaast kiest de vakjury eveneens een winnaar uit de categorie openbare eigendommen / realisaties. Deze vakjury bestaat uit leden van de raad van Bestuur van de GVSALM aangevuld met vertegenwoordigers-experten.

De selectie van de mogelijke kandidaten wordt opgemaakt door de Dienst Monumentenzorg en Architectuur (DM&A), na consultatie bij Stadsarcheologie.

 

We hebben een reglement opgemaakt om deze wedstrijd te organiseren.

Om in aanmerking te komen voor de monumentenprijs moet een project aan de volgende voorwaarden voldoen.

 1. Gelegen zijn op het grondgebied van de stad Gent.
 2. Het moet gaan om een renovatie of restauratie of een herbestemming van een gebouw met erfgoedwaarde. De herinrichting van een historische tuin, park of plein kan eveneens in aanmerking komen. Het project mag maximaal 3 jaar voltooid zijn voorafgaand aan de datum van de selectie. Het geselecteerde project moet op de datum van de jury quasi helemaal voltooid zijn zodat het eindresultaat afdoende kan beoordeeld worden.
 3. Zowel beschermd als niet beschermd waardevol onroerend erfgoed komt in aanmerking.
 4. Zowel particuliere als openbare eigendommen/realisaties, toebehorend aan de stad of aan hogere besturen komen in aanmerking. Een geldprijs wordt evenwel enkel toegekend aan een particulier. Een openbaar bestuur krijgt een eervolle vermelding.
 5. De omvang van het project heeft geen belang.
 6. Kandidaat-realisaties zijn op ieder ogenblik in orde met de vigerende wet-, decreet- en regelgevingen en beschikken over de nodige vergunningen.
 7. Elk gebouw of project kan slechts één keer genomineerd worden.

 

Criteria die een rol spelen bij de beoordeling:

 1. Grondig vooronderzoek, zowel archeologisch, bouwhistorisch als materiaaltechnisch kan een meerwaarde betekenen.
 2. Vakmanschap en kwaliteit, zowel in het ontwerp als in de uitvoering
 3. Impact op de omgeving, zowel ruimtelijk als maatschappelijk, belang van de context.
 4. Respect voor de erfgoedwaarden en na realisatie versterking ervan. Is de authenticiteit bewaard ?
 5. Zijn de nieuwe ingrepen aan zowel het exterieur als het interieur kwalitatief en doen ze geen afbreuk aan de erfgoedwaarden ?
 6. Is het project een voorbeeld van duurzame erfgoedzorg en goed beheer
 7. Bij een herbestemming: is deze geschikt voor het gebouw en wordt de draagkracht niet overschreden ? Is voldoende reversibiliteit ingebouwd ? Gaan oud en nieuw voldoende samen ?

 

Naast een vakjuryprijs voor de categorie particuliere realisaties wordt eveneens een publieksprijs uitgeloofd ten bedrage van 1000 euro. Er is tevens een publieksprijs voorzien voor de categorie openbare realisaties. De publieksprijzen worden bepaald door de leden van de GVSALM. Om de leden de mogelijkheid te geven hun stem uit te brengen wordt een programma georganiseerd op vrijdag 11 december 2015. De vakjury zal een selectie maken van de 10 beste projecten en deze worden die avond voorgesteld aan de leden van de GVSALM. Alle aanwezige leden van de GVSALM krijgen die avond de gelegenheid om op anonieme wijze hun stem uit te brengen en de beste 3 projecten aan te duiden. De projecten die door de leden het meest vermeld worden krijgen de publieksprijs. Op het einde van de avond zullen zowel de winnaars van de vakjury als van de publieksprijs kenbaar gemaakt worden. De monumentenprijzen en eervolle vermeldingen worden dan plechtig uitgereikt aan de aanwezige eigenaars. De avond wordt uiteraard afgesloten met een receptie.

 

Hierbij dus een warme oproep aan alle leden van de GVSALM om massaal aanwezig te zijn en mee te bepalen welk project in aanmerking komt voor de monumentenpublieksprijs 2015 !

 

Stemmen publiekprijs en uitreiken publieksprijs en prijs vakjury :

 • vrijdag 11 december 2015
 • om 19u
 • cultuurkapel Sint-Vincent van het OCMW - Sint-Antoniuskaai 10 te Gent