Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument

Datum: 25/4/2015
Aanvang: 13u 
Locatie: Dampoortstation

Einde: voorzien rond 18u in Damme

Voor de vijfde en laatste Lievetocht bezoeken we het tracé tussen Moerkerke en Damme.

Ons 13de-eeuws kanaal is hier deels gedempt, deels dichtgeslibd, en het is soms wat zoeken tussen weilanden, akkers en pas gebouwde woningen. Maar het hele tracé is duidelijk herkenbaar. Als slot van de namiddag bezoeken we Damme en gaan op zoek naar de Gentse Speye, de dam, de opgegraven vlerken van een rabot, de resten van de vesten, de Zwingeul en verschillende aanwijzingen van het handelsverkeer via de Lieve.

Voor dit laatste deel van de Lieve verplaatsen we ons met een bus. We vertrekken om 13 u aan de Dampoort en rijden van daaruit naar Moerkerke nabij Damme. Het einde van de laatste Lievetocht sluiten we af met een restaurantbezoek in Damme. We voorzien om rond 20.30 u terug naar Gent te rijden. Deelnemers die vroeger terug naar huis willen, worden met dezelfde bus (zonder extra kost) naar het station van Brugge gebracht waar men de trein naar Gent-Dampoort kan nemen.

Wie zich niet inschrijft voor de bus, kan op eigen kracht in Moerkerke – Damme geraken en zelfs eventueel de tocht met de fiets afleggen. De afstand Moerkerke - Damme is 5 km. Voor iedereen start de wandeling aan het kruispunt Moerkerkebrug en Lieveberm.


contactpersoon: Frank Gelaude

 

Inschrijven kan tot 10 april door 10 euro per persoon over te schrijven op GVSALM, met vermelding van je naam en 'bus'. Rek nr IBAN BE57 4412 0720 0135, BIC KRED BEBB.

De plaatsen zijn beperkt tot het aantal zitplaatsen in de bus.

Diegenen die wensen op restaurant te gaan en met de bus terug naar Gent te rijden, vermelden bij de overschrijving van 10 euro: 'bus en resto'. 

Het restaurantbezoek zal 25€ per persoon kosten. Inbegrepen zijn: aperitief, hoofdgerecht (visgerecht), koffie, wijn en water tijdens de maaltijd.

 
Voor inlichtingen: 09 225 91 10