Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument

De Gentse Vereniging voor Stad, Archeologie, Landschap, Monument ( GVSALM vzw) is de officiële vriendenverenging van Stadsarcheologie Gent en van de Dienst Monumentenzorg van de Stad Gent.
Meer informatie over beide diensten en hun werking vindt u via: