Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument

U kan lid worden van de Gentse Vereniging voor Stad, Archeologie, Landschap, Monument (GVSALM vzw) door lidmaatschap te betalen. Volgende bedragen zijn hiervoor van toepassing:

  • gewoon lid 25,00€
  • gezinslidmaatschap 30,00€
  • erelid min. 100,00€

Het bedrag is over te maken op volgend rekeningnummer:

  • IBAN: BE57 4412 0720 0135
  • BIC: KREDBEBB
  • GVSALM
  • graag met de vermelding: nieuw lid of lidmaatschap vernieuwen

U kan uiteraard ook op één van onze activiteiten lid worden.