Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument

De Gentse Vereniging voor Stad, Archeologie, Landschap, Monument ( GVSALM vzw) is de officiële vriendenverenging van de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie van de Stad Gent.
Meer informatie over de dienst en haar werking vindt u via: