Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

GVSALM LOGO 1

lidgvsalm

Gent heeft heel wat architecturale waardevolle winkelvitrines. De Dienst Monumentenzorg en Architectuur van de stad Gent beschrijft in een nieuw boek ‘Verleidelijke Vitrines’ de evolutie van het winkelen en de weerslag ervan op de architectuur. Dit referentiewerk voor Gent schetst de historische evolutie van de winkelvitrines met erfgoedwaarde en illustreert dit aan de hand van bestaande voorbeelden. Tijdens Open Monumentendag op zondag 11 september 2016 staan winkelvitrines ook centraal tijdens een tentoonstelling en vinden er twee gegidste wandel- en fietstochten plaats.

Cover VerleidelijkeVitrines

Lees meer...

In 1977 werd de Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie v.z.w. (GVSA) opgericht als vriendenkring bij de Dienst Archeologie en Historische Monumenten. Vanaf het najaar 2012 werd de GVSA als naam uitgebreid naar GVSALM, Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument vzw. Hierdoor wordt de vereniging de officiële vriendenverenging van Stadsarcheologie Gent en van de Dienst Monumentenzorg en Architectuur.
De vereniging wil een brug zijn tussen wetenschappelijk onderzoek over de stad, de bodem, het landschap en het bouwkundig erfgoed, het verantwoord omgaan met het materieel erfgoed en de publieke belangstelling voor wat er op dat vlak in groot Gent leeft. De vereniging heeft tot doel het coördineren en organiseren van allerhande activiteiten in verband met onroerend erfgoed zodat allen die belangstelling hebben voor het Gentse verleden worden geïnformeerd.


Zetel: Zombeekstraat 25, 9031 Drongen
Ondernemingsnummer: 0417.293.406

De vereniging wordt financieel gesteund door: 

   pov logo cmyk   gent zoveel stad