Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

GVSALM LOGO 1

lidgvsalm

Online via facebook!

Holland en meer specifiek Gouda was van de 16de tot de 19de eeuw hét internationale productiecentrum voor kleipijpjes. Dat er in die tijd ook in onze gewesten pijpen werden geproduceerd, is veel minder geweten. Doorgaans wordt er vanuit gegaan dat de ‘Belgische’ productie pas na 1800 een opgang kende, en ook daarna nooit in staat is geweest om rookwaar op de markt te zetten van ‘Goudse’ kwaliteit. Is dit nu de historische realiteit of is onze wetenschap te veel gekleurd door de ijver van de vele ‘hollandse’ pijpologen de voorbije decennia? Als toets nemen Davy Herremans en Vince Van Thienen in deze Gentlezing de weinig gekende Gentse productie onder de loep met behulp van nieuwe archeologische, historische en archeometrische gegevens.

Neem alvast een kijkje op www.gentsekleipijpjes.be

Zin in meer? Op de tweede verdieping in De Krook staat een minitentoonstelling tot midden juni.

Organisatie/Info: Goed in erfgoed en Bibliotheek De Krook

 

web 1423 x 672

Stadsarcheologie Gent houdt al sinds haar opstart in 1973 alle gepubliceerde referenties met betrekking tot de materiële bronnen in Gent bij.

Alfabetische lijst publicaties over archeologisch Gent
Deze lijst bestaat uit meldingen over de oude bodemvondsten, publicaties van archeologisch onderzoek of verwijzingen in meer algemene werken of studies, alsook historische werken die onder meer ook op de bevindingen van materiële bronnen gestoeld zijn.

Werkinstrument voor archeologisch en historisch onderzoek
Nu deze bibliografie online staat, wordt ze een bruikbaar werkinstrument voor ieder nieuw archeologisch en historisch onderzoek in Gent. Iedereen die meer wil weten over de rol van archeologie in de opbouw van kennis over Gent, vindt hier de nodige referenties. Kortom, de online toepassing maakt het zoekwerk voor velen drastisch korter. Het is de bedoeling om van deze bibliografie elk jaar een update te brengen.

Praktisch
De lijst kunt u hier raadplegen 

Gentlezing: middeleeuws Maalte onder The Loop

Online via facebook!

Archeologen Johan Hoorne en Ewoud Deschepper nemen je tijdens deze lezing mee op archeologische ontdekkingsreis naar het oude Maalte. In 2007 startte rond de hallen van Flanders Expo een grootschalig archeologisch onderzoek naar aanleiding van de ontwikkeling van het nieuwe Gentse stadsdeel The Loop. Deze lezing legt de focus op de vroege en volle middeleeuwen. Een periode die vooral gekend is om zijn opeenvolgende vorsten en graven. Dit onderzoek laat toe om te reconstrueren waar en hoe de gewone boer leefde en werkte, en hoe de opkomende stad Gent ook een invloed had op het omringende platteland.

Organisatie: Archeotheloop.be en Bibliotheek De Krook

school.JPG

Op Open Monumentendag, dit jaar op 13 september, wordt de campagne Steengoed Gent gelanceerd. De Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie en het Agentschap Onroerend Erfgoed werkten de afgelopen jaren nauw samen om minder bekend bouwkundig erfgoed in kaart te brengen. In Gent is er meer dan alleen de gekende, grote historische gebouwen. Ook onverwachte panden vertellen het bijzondere verhaal van onze stad, van generatie toen tot generatie nu. Dit jaar zetten we daarom naoorlogse architectuur in de kijker.

Lees meer...