Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

GVSALM LOGO 1

lidgvsalm

Joseph Hostens ROCvzw

Het plotse overlijden van ons gewaardeerd bestuurslid Joseph Hostens op 26 april jl. heeft ons als vereniging diep getroffen. Verscheidene leden van de GVSALM hadden hem in de dagen daarvoor nog monter en energiek aan het hoofd van een groep toeristen door de stad zien stappen.


Joseph Hostens ( °1939 ) was van opleiding burgerlijk bouwkundig ingenieur en in de jaren tachtig van de vorige eeuw bouwde hij in zijn vakgebied een carrière uit in het buitenland, vooral in Zuidoost - Azië en in Indonesië. De landen waar hij actief was, met hun intrigerende talen en culturen, boeiden hem mateloos en meer en meer verdiepte hij zich in die culturen.

Eenmaal terug in Gent werkte Joseph Hostens bij de Stad Gent. In die periode behaalde hij het diploma van stadsgids en beet hij zich vast in de geschiedenis van Gent. Vandaar ook zijn belangstelling voor de GVSALM, waarvoor hij zich graag wou inzetten als lid van het bestuur.

Hij gidste met verve in de stad, maar ook met overgave in de prestigieuze tentoonstellingen, die de stad Gent in de afgelopen jaren organiseerde. Tussendoor schreef hij een kleine toeristische gids over Gent (die in zes talen werd vertaald) en goed drie jaar geleden verscheen van zijn hand een mooi fotoboek met de gebouwen, die Henry van de Velde in België, Duitsland en Nederland heeft verwezenlijkt.

Maar misschien wel het meest voelde Joseph Hostens zich gegrepen door de culturen van de landen langs de Zijderoute. Zijn vrouw Ria wist letterlijk alles over de kunstuitingen, de architectuur en de literatuur van de volkeren langs die magische route en haar enthousiasme stak ook hem aan. De jongste jaren vertoefde hij vaak ver van huis en leidde hij, samen met zijn vrouw, reizen naar die landen.

Joseph Hostens verbaasde steeds weer iedereen met zijn gedegen kennis over de meest uiteenlopende landen en culturen.

Hij leek onvermoeibaar en onverwoestbaar. Helaas besliste het lot daar anders over.

Het Bestuur van de GVSALM en zijn leden bieden de familie van Joseph Hostens hun gemeend medeleven aan.

 

Copyright foto: ROC vzw