Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

GVSALM LOGO 1

lidgvsalm

Gent heeft heel wat architecturale waardevolle winkelvitrines. De Dienst Monumentenzorg en Architectuur van de stad Gent beschrijft in een nieuw boek ‘Verleidelijke Vitrines’ de evolutie van het winkelen en de weerslag ervan op de architectuur. Dit referentiewerk voor Gent schetst de historische evolutie van de winkelvitrines met erfgoedwaarde en illustreert dit aan de hand van bestaande voorbeelden. Tijdens Open Monumentendag op zondag 11 september 2016 staan winkelvitrines ook centraal tijdens een tentoonstelling en vinden er twee gegidste wandel- en fietstochten plaats.

Cover VerleidelijkeVitrines

Wie handelswaren wil verkopen, moet de aandacht trekken van de klant. Door middel van een aantrekkelijke winkelvitrine (winkelpui vroeger genoemd ), probeert de winkelier zijn artikelen zo verleidelijk mogelijk uit te stallen en de voorbijganger naar binnen te lokken. In het boek Verleidelijke Vitrines (een uitgave van stad Gent in samenwerking met Snoeck Uitgeverij) wordt de evolutie van het winkelen en de weerslag ervan op de architectuur beschreven.

De publicatie is gebaseerd op uitvoerig archiefonderzoek en getoetst aan winkelvitrines die vandaag nog in het straatbeeld te vinden zijn. Aan de hand van historische en actuele foto’s en archiefdocumenten illustreert het boek de algemene tendensen.

Winkeliers veranderen regelmatig het uitzicht van hun winkel om hun zaak een vernieuwde, hedendaagse uitstraling te geven. Daardoor is de druk op historische en architecturaal waardevolle winkelvitrines zeer groot. Dagelijks moet de afweging gemaakt worden of een winkelpui erfgoedwaarde heeft en behouden moet blijven of dat die kan aangepast worden. Toch bestond er geen referentiewerk voor Gent waarin de historische evolutie van de winkelpuien wordt geschetst en wordt verduidelijkt aan de hand van bestaande voorbeelden.

In vijf hoofdstukken belichten verschillende auteurs op welke manier het winkelapparaat geëvolueerd is, , hoe de heersende architectuurstijl het uitzicht ervan bepaald heeft en wat de invloed is geweest van de economie en technologische ontwikkelingen.

Tentoonstelling en wandel- en fietstochten tijdens Open Monumentendag

Ook tijdens Open Monumentendag op zondag 11 september 2016 staan winkelvitrines centraal. In Hotel D’hane Steenhuyse kan de bezoeker terecht voor een tentoonstelling met archiefbeelden en filmpjes uit de oude doos over winkelen in Gent en er zijn ook nog gegidste wandel- en fietstochten rond het thema.

Boek

Het boek “Verleidelijke vitrines, 700 jaar winkelpuien in Gent” ‘ kost 38 euro en is te koop in de Stadswinkel of in de Gentse boekhandel.

Open Monumentendag

De tentoonstelling over winkelen in Gent vindt plaats op 11 september 2016 in hotel D’hane Steenhuyse, Veldstraat 55, is gratis en gaat door van 10u tot 18u. Inschrijven vooraf niet nodig.

De Dienst Monumentenzorg en Architectuur organiseert bovendien twee gratis gegidste wandel- en fietstochten (2 fietstochten voor 40 pers, 2 wandelingen voor 40 personen). Deze tochten starten om 10.30 uur en 14.30 uur aan Hotel D’Hane Steenhuyse. Inschrijven is verplicht en kan via Gentinfo tel. 09 210 10 10.

Uitgebreide info over de Open Monumentendag, vindt u op Open Monumentendag